พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
Model การจัดระบบพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำตก ให้กับหมู่บ้านชาวเขา...

Model การจัดระบบพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำตก ให้กับหมู่บ้านชาวเขา              ปัจจุบันการนำพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำมาใช้เพื่อทดแทนพลังงานรูปแบบอื่นๆ ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมมากเพราะเป็นพลังงานสะอาด มีอยู่ตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม จากการสำรวจตามตารางที่ 1 เรียงตามลำดับการสำรวจซึ่งแสดงจุดสำรวจตามแผนที่ใน รูปที่ 1 จากการประเมินของผู้จัดทำโครงการ สนใจจะนำระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ใน การเกษตร การศึกษาและแสงสว่าง ของหมู่บ้าน เลอตอ หมู่ที่13 ตำบล แม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ใช้ไฟฟ้าเพื่อสื่อการเรียนการ สอนและแสงสว่าง ชาวบ้านมีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำ อีกทั้งยังอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก และอยู่ไม่ ไกลจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถดูแลเรื่องการซ่อมบำรุงและให้คำปรึกษาภายหลังได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
      1.เพื่อใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานน้ำใน การศึกษา แสงสว่างและ การเกษตร
      2. เพื่อนำความรู้ด้านเทคโนโลยี มายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 กลุ่มเป้าหมาย
      ประชาชนและนักเรียนในหมู่บ้านเลอตอ หมู่ 13  ตำบลแม่ตื่น อำเภอ แม่ระมาด  จังหวัดตาก  จำนวน 86หลังคาเรือน  ประชากรจำนวน 390 คน
สถานที่สำรวจ 


เหตุผลในการเลือกสถานที่
    1. ประชาชนในหมู่บ้านมีความต้องการมีไฟฟ้าใช้เนื่องจากในหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้เลย
    2. เนื่องจากในโรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนอยู่ครบครันแต่ไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากไม่มีพลังงานเพียงพอ
    3. เป็นหมู่บ้านที่มีผู้ได้รับผลประโยชน์มาก
    4.ประชาชนทำนาเฉพาะฤดูฝนทำให้มีผลผลิตไม่เพียงต่อการบริโภคทั้งปีจึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้มีการทำนาปรังเพื่อให้มีข้าวบริโภคตลอดทั้งปี
    5. สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดของนักเรียน
    6.เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนห่างไกลมาพักอยู่ที่นี้จำเป็นต้องมีพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการศึกษา

จุดเด่นของโครงการ 
    1.สามารถนำแสงอาทิตย์ และพลังงานน้ำซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมาใช้ร่วมกัน
    2.การผลิตกระแสไฟฟ้าเราใช้น้ำจากธรรมชาติ จึงทำให้มีไฟฟ้าใช้ตอนไม่มีแสงอาทิตย์
    3. เราสามารถนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้กับชุมชนโดยไม่ทำให้สภาพแวดล้อมในชุมชนเปลี่ยนแปลง
    4.อินเวอร์เตอร์ที่สร้างขึ้นเองมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศเหมาะที่จะใช้ในชนบทและมีราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณสามเท่าอีกทั้งยังจ่ายพลังงานได้เต็มพิกัด
    5.ใช้แบตเตอรี่แบบdeep cycle เป็นแบตเตอรี่อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป 4 เท่า

ประโยชน์ที่ได้รับ
    1.นำไฟฟ้าที่ได้ไปใช้กับสื่อการเรียนการสอน 
    2.ทำให้การนำน้ำที่ไปใช้ในการเกษตรมีความยั่งยืนขึ้น
    3.ทำให้มีไฟฟ้าใช้ในฤดูฝนเพราะได้ใช้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำร่วม
    4.ทำให้คุณภาพชุมชนดีขึ้น
นวัตกรรมจังหวัดตาก หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 4 คน
  วันนี้ 4,067 คน
  เมื่อวาน 4,192 คน
  7 วันที่ผ่านมา 38,843 คน
  เดือนที่แล้ว 191,000 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 11,164,710 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา