พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
นาย วรานนท์ ยิ้มมงคล

นาย วรานนท์ ยิ้มมงคล
นาย วรานนท์ ยิ้มมงคล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

 ประวัติส่วนตัว 

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ภูมิลำเนา จังหวัดฉะเชิงทรา
วัน เดือน ปีเกิด ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๓
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
คู่สมรส นางดวงอมร  ยิ้มมงคล


 ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี

 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท

 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 ประวัติการฝึกอบรม

พ.ศ. ๒๕๒๗ ปลัดอำเภอ รุ่นที่ ๗๔ วิทยาลัยการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๗ นายอำเภอ รุ่นที่ ๔๖ วิทยาลัยการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๐
นปส. รุ่นที่ ๕๒

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 6 คน
  วันนี้ 2,341 คน
  เมื่อวาน 5,174 คน
  7 วันที่ผ่านมา 35,968 คน
  เดือนที่แล้ว 173,609 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 10,832,469 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา