พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
หนังสือคำสั่ง

หนังสือคำสั่ง


ค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ประเภท รายการ ลงวันที่ ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 30 มี.ค. 2563 เวลา 15:59 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
28 มี.ค. 2563
9 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 30 มี.ค. 2563 เวลา 15:56 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
27 มี.ค. 2563
5 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2563 เวลา 12:28 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
25 มี.ค. 2020
94 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2563 เวลา 12:27 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
24 มี.ค. 2563
76 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2563 เวลา 09:07 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
21 มี.ค. 2563
68 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2563 เวลา 09:06 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
21 มี.ค. 2563
62 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2563 เวลา 09:02 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
19 มี.ค. 2563
65 ครั้ง
ทั่วไป
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563
โพสต์เมื่อ 3 ต.ค. 2562 เวลา 10:35 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 ต.ค. 2562
161 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาจักรยาน "เขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ"ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ 20 ส.ค. 2562 เวลา 10:03 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
19 ส.ค. 2562
159 ครั้ง
ทั่วไป
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ 26 ก.ค. 2562 เวลา 11:32 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
26 ก.ค. 2562
162 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โพสต์เมื่อ 3 ก.ค. 2562 เวลา 09:27 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
1 ก.ค. 2562
156 ครั้ง
ทั่วไป
โครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริ
โพสต์เมื่อ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 15:34 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
20 มิ.ย. 2562
155 ครั้ง
ด่วนที่สุด
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ งบประมาณ พ.
โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 10:22 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
14 มิ.ย. 2562
158 ครั้ง
ทั่วไป
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ 3 พ.ค. 2562 เวลา 13:13 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 พ.ค. 2562
155 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 3 พ.ค. 2562 เวลา 10:18 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 พ.ค. 2562
158 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
โพสต์เมื่อ 22 มี.ค. 2562 เวลา 13:34 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
19 มี.ค. 2562
159 ครั้ง
ด่วนที่สุด
งานวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
โพสต์เมื่อ 22 มี.ค. 2562 เวลา 13:33 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
21 มี.ค. 2562
161 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ป
โพสต์เมื่อ 1 มี.ค. 2562 เวลา 11:25 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
27 ก.พ. 2562
161 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ผลิตภัณฑ์ร้านจิตอาสา ๙๐๔
โพสต์เมื่อ 14 ม.ค. 2562 เวลา 15:34 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
11 ม.ค. 2562
156 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมงานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ 8 ม.ค. 2562 เวลา 13:11 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
7 ม.ค. 2562
155 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก เรื่อง เงินคงค้างในบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณกรณีเช็คหมดอายุ
โพสต์เมื่อ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 10:42 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
11 ธ.ค. 2561
157 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเฝ้ารับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสต์เมื่อ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 15:44 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 ธ.ค. 2561
156 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบ
โพสต์เมื่อ 3 ธ.ค. 2561 เวลา 16:31 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
29 พ.ย. 2561
155 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต
โพสต์เมื่อ 19 ต.ค. 2561 เวลา 13:12 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
18 ต.ค. 2561
157 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
โพสต์เมื่อ 12 ต.ค. 2561 เวลา 09:45 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
11 ต.ค. 2561
158 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
โพสต์เมื่อ 10 ต.ค. 2561 เวลา 13:33 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
9 ต.ค. 2561
155 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดงานพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ 1 ต.ค. 2561 เวลา 11:01 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
25 ก.ย. 2561
156 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอความร่วมมือส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ดำเนินการลดธงครึ่งเสา เป็นระยะเวลา ๓ วัน (วันที่ ๒๔ -
โพสต์เมื่อ 25 ก.ย. 2561 เวลา 13:47 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
24 ก.ย. 2561
155 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาจักรยาน "เขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ 16 ส.ค. 2561 เวลา 17:05 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
16 ส.ค. 2561
158 ครั้ง
ด่วนที่สุด
แจ้งเปิดการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) จังหวัดตาก อย่างเป็นทางการ
โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2561 เวลา 16:59 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
8 ส.ค. 2561
165 ครั้ง

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 3,290 คน
  เมื่อวาน 4,939 คน
  7 วันที่ผ่านมา 37,247 คน
  เดือนที่แล้ว 168,008 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 10,783,390 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา