พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศและการสื่อสารค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
26
doc3_คู่มือการใช้งานระบบนำเข้าKPIฐานข้อมูลฯ620802
โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2562 เวลา 14:36 น. (ดาวน์โหลด 38 ครั้ง)
27
doc2_TemplateKPIฐานข้อมูลจังหวัด_แก้ไข1Aug62
โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2562 เวลา 14:34 น. (ดาวน์โหลด 39 ครั้ง)
28
doc1-PPTแนวทางKPIฐานข้อมูลฯ_VCS19Jul62_แก้ไข
โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2562 เวลา 14:29 น. (ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)
29
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย ตามหนังสือ ที่ ตก 0017.2/ว12563 ลว.25กค.62
โพสต์เมื่อ 25 ก.ค. 2562 เวลา 16:02 น. (ดาวน์โหลด 51 ครั้ง)
30
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ผต.มท.เขต17 ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก0017.2/ว12345 ลว.23 ก.ค.62
โพสต์เมื่อ 23 ก.ค. 2562 เวลา 14:46 น. (ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
31
การตรวจราชการแบบบูรณาการของ ผต.นร.เขต17 ปี 2562 รอบ2 ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว11114 ลว.2 ก.ค.62new2
โพสต์เมื่อ 8 ก.ค. 2562 เวลา 16:44 น. (ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
32
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ มท. (กรกฎาคม 2562) ตามหนังสือ ตก0017.2/ว11515 ลว.8 ก.ค62
โพสต์เมื่อ 8 ก.ค. 2562 เวลา 16:06 น. (ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)
33
สถิติการเข้าใช้งาน และ สรุปผลประเมินความพึงพอใจการเข้าใช้งาน ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 15:33 น. (ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
34
คู่มือการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดตาก (Smart Office)
โพสต์เมื่อ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 10:28 น. (ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)
35
ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (มิ.ย.62) ตามหนังสือจังหวัดตากที่ ตก 0017.2/ว9990 ลว.13 มิ.ย.62
โพสต์เมื่อ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 11:00 น. (ดาวน์โหลด 33 ครั้ง)
36
สิ่งที่ส่งมาด้วย/แบบฟอร์มฐานข้อมูลแหล่งน้ำ ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว9237 ลว.31 พ.ค.62
โพสต์เมื่อ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 10:57 น. (ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
37
การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ
โพสต์เมื่อ 23 พ.ค. 2562 เวลา 09:38 น. (ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
38
สิ่งที่ส่งมาด้วย-แบบรายงานฯ ตามหนังสือที่ ตก 0017.2ว7823 ลว. 8 พ.ค.62 ตรวจราชการ-ผู้ตรวจราชการ มท.14-16 พ.ค.62
โพสต์เมื่อ 8 พ.ค. 2562 เวลา 14:38 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
39
แบบรายงานผลตามข้อเสนอแนะการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว7066 ลว.26 เม.ย..62
โพสต์เมื่อ 26 เม.ย. 2562 เวลา 10:52 น. (ดาวน์โหลด 37 ครั้ง)
40
สิ่งที่ส่งมาด้วย ในรูปไฟล์ word ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว6659 ลว.18 เม.ย.62_ประเด็นตรวจ ผต มท (เม.ย.62)
โพสต์เมื่อ 18 เม.ย. 2562 เวลา 11:37 น. (ดาวน์โหลด 37 ครั้ง)
41
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ จ.ตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.2/ว5769 ลว.1 เม.ย.62 แนวทาง-คู่มืองานถนนดินซีเมนต์ยางพารา
โพสต์เมื่อ 1 เม.ย. 2562 เวลา 15:21 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
42
แบบรายงานการจัดเก็บข้อมูลฯ (pdf) ตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 3 AreaBase ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจำปี 2562(2)
โพสต์เมื่อ 1 เม.ย. 2562 เวลา 11:44 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
43
แบบรายงานการจัดเก็บข้อมูลฯ (Excel) ตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 3 AreaBase ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจำปี 2562(2)
โพสต์เมื่อ 1 เม.ย. 2562 เวลา 11:38 น. (ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
44
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว5456 ลว.62-03-26 การปฏิบัติตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ KPI-Database2562
โพสต์เมื่อ 29 มี.ค. 2562 เวลา 14:56 น. (ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
45
แบบรายงาน จ.ตาก-ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตาม ม.34 แห่ง พรฎ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ปีงบประมาณ2562
โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2562 เวลา 11:40 น. (ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)
46
สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือที่ ตก 0017.2/ว5389 ลว.26 มี.ค.62 การดำเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณ/คุณภาพข้าวหอมมะลิ2562/63
โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2562 เวลา 11:33 น. (ดาวน์โหลด 47 ครั้ง)
47
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ จ.ตาก 0017.2/ว4540 ลว.12มี.ค.62 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ มท. เขต17(ปรับปรุง13มี.ค.62))
โพสต์เมื่อ 14 มี.ค. 2562 เวลา 10:39 น. (ดาวน์โหลด 42 ครั้ง)
48
ปรับเปลี่ยนกำหนดการตรวจราชการ ผต.มท.เขต 17 ตามหนังสือ จ.ตาก ด่วนที่สุดที่ ตก 0017.2/ว4604 ลว.13 มี.ค.62
โพสต์เมื่อ 13 มี.ค. 2562 เวลา 17:26 น. (ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)
49
ตารางสรุปการปฏิบัติตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 จังหวัดตาก KPI-Database_62-03-06
โพสต์เมื่อ 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:26 น. (ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)
50
ตารางสรุปการปฏิบัติตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 จังหวัดตาก KPI-Database_62-03-06
โพสต์เมื่อ 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:24 น. (ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 6 คน
  วันนี้ 1,407 คน
  เมื่อวาน 10,906 คน
  7 วันที่ผ่านมา 40,515 คน
  เดือนที่แล้ว 223,751 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 11,457,860 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา