พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศและการสื่อสารค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
51
กรอบการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ องค์ประกอบที่ 3 Area Base-Database ของ ก.พ.ร. (25 ม.ค.62)
โพสต์เมื่อ 6 มี.ค. 2562 เวลา 13:58 น. (ดาวน์โหลด 38 ครั้ง)
52
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว3768 ลว. 1 มี.ค.62 (ประชุม Database 6 มี.ค.62)
โพสต์เมื่อ 1 มี.ค. 2562 เวลา 15:13 น. (ดาวน์โหลด 58 ครั้ง)
53
แบบรายงานฯ การตรวจราชการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 (ตก 0017.2/ว3704 ลว.28 ก.พ.62)
โพสต์เมื่อ 1 มี.ค. 2562 เวลา 14:18 น. (ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
54
แบบรายงานตามประเด็นตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย(กุมภาพันธ์ 2562) ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว2565 ลว.13 ก.พ.62
โพสต์เมื่อ 13 ก.พ. 2562 เวลา 17:09 น. (ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
55
แบบฟอร์มข้อมูลสินค้าเกษตรล้นตลาด/สินค้าของดีระดับพรีเมี่ยม ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว2082 ลว. 6 ก.พ.62
โพสต์เมื่อ 8 ก.พ. 2562 เวลา 09:13 น. (ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
56
แบบรายงานฯ ตามประเด็นตรวจฯ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 (ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว1016 ลว.18 ม.ค.62)
โพสต์เมื่อ 21 ม.ค. 2562 เวลา 16:00 น. (ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
57
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว879 ลว.16 ม.ค.62 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว-all
โพสต์เมื่อ 16 ม.ค. 2562 เวลา 14:27 น. (ดาวน์โหลด 78 ครั้ง)
58
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว352 ลว. 8 มกราคม 2562
โพสต์เมื่อ 9 ม.ค. 2562 เวลา 15:24 น. (ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
59
0017-2_ว25299_61-12-25การรวบรวมแนว พรด สมเด็จพระเทพฯ-Tak2561
โพสต์เมื่อ 26 ธ.ค. 2561 เวลา 10:34 น. (ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
60
กำหนดการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 พื่นที่จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 10:56 น. (ดาวน์โหลด 74 ครั้ง)
61
แบบฟอร์มลงทะเบียนปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก จังหวัดตาก (แบบสรุปรายชื่อ)
โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2561 เวลา 11:57 น. (ดาวน์โหลด 91 ครั้ง)
62 ' border=1 height=30 >
เส้นทางปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 18 พ.ย. 2561 เวลา 11:12 น. (ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
63
การประชุมตรวจติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร/รักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปี 2561/62 ของ ผต.นร.เขต17 (ตก0017.2/ว22503 ลว.12พย61)
โพสต์เมื่อ 13 พ.ย. 2561 เวลา 13:27 น. (ดาวน์โหลด 75 ครั้ง)
64
การจัดกิจกรรมวันดินโลก ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว22053 ลว. 5 พ.ย.61
โพสต์เมื่อ 8 พ.ย. 2561 เวลา 15:11 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
65
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว21929 ลว. 2 พ.ย.61
โพสต์เมื่อ 8 พ.ย. 2561 เวลา 15:02 น. (ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
66
ประเด็นตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ย.61) ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก0017.2/ว21928 ลว. 2 พ.ย.61
โพสต์เมื่อ 2 พ.ย. 2561 เวลา 14:14 น. (ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
67
สำเนาคำสั่งเกี่ยวกับการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.2/ว21902 ลว. 1 พ.ย.61
โพสต์เมื่อ 2 พ.ย. 2561 เวลา 14:12 น. (ดาวน์โหลด 53 ครั้ง)
68
เอกสารประกอบการประชุมหารือแนวทางบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศฯ (NGIS Portal) วันที่ 26 ต.ค. 61
โพสต์เมื่อ 26 ต.ค. 2561 เวลา 15:31 น. (ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
69
รายงานสรุปการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศฯ (NGIS Portal) 26 ต.ค.61
โพสต์เมื่อ 26 ต.ค. 2561 เวลา 15:31 น. (ดาวน์โหลด 61 ครั้ง)
70
สิ่งที่ส่งมาด้วย_แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลฯ_หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว 20967 ลว.17 ต.ค.61
โพสต์เมื่อ 19 ต.ค. 2561 เวลา 09:53 น. (ดาวน์โหลด 149 ครั้ง)
71
แบบฟอร์มข้อมูลทำเนียบส่วนราชการ จังหวัดตาก_Tak 61-10-10
โพสต์เมื่อ 10 ต.ค. 2561 เวลา 16:28 น. (ดาวน์โหลด 144 ครั้ง)
72
การสนับสนุนการบริหารจัดการพืชเกษตรครบวงจร ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว19792 ลว.27 ก.ย.61 พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
โพสต์เมื่อ 28 ก.ย. 2561 เวลา 16:31 น. (ดาวน์โหลด 59 ครั้ง)
73
การตรวจสต๊อกสินค้าเกษตรคงเหลือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฯ ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.2/ว19141 ลว. 17 ก.ย.61
โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2561 เวลา 14:36 น. (ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
74
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว17501 ลว.10 ก.ย.61 ประเด็นการตรวจราชกระทรวงมหาดไทย (กันยายน 2561)
โพสต์เมื่อ 14 ก.ย. 2561 เวลา 17:17 น. (ดาวน์โหลด 63 ครั้ง)
75
Newสิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ตก 0017.2/ว18761 ลว.12 ก.ย.61 แนวทางการขยายตลาดประชารัฐ/ตลาดชุมชนในพื้นที่ฯ จังหวัด/อำเภอ
โพสต์เมื่อ 14 ก.ย. 2561 เวลา 11:16 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 6 คน
  วันนี้ 1,037 คน
  เมื่อวาน 10,906 คน
  7 วันที่ผ่านมา 40,515 คน
  เดือนที่แล้ว 223,751 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 11,457,490 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา