พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศและการสื่อสารค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
76
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 28 ส.ค. 2561 เวลา 16:42 น. (ดาวน์โหลด 55 ครั้ง)
77
แผนบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 28 ส.ค. 2561 เวลา 16:41 น. (ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
78
การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 พร้อมแบบรายงานฯ
โพสต์เมื่อ 15 ส.ค. 2561 เวลา 18:00 น. (ดาวน์โหลด 64 ครั้ง)
79
แนวทางการบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว15481 ลว. 9 ส.ค.61
โพสต์เมื่อ 9 ส.ค. 2561 เวลา 14:33 น. (ดาวน์โหลด 58 ครั้ง)
80
การตรวจติดตามงาน/โครงการฯประจำปี 2561 รอบที่ 2 ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ตก 0017.2/ว15473 ลว.8 ส.ค.61)
โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2561 เวลา 16:10 น. (ดาวน์โหลด 61 ครั้ง)
81
เอกสารบรรยาย MS-PowerPoint
โพสต์เมื่อ 7 ส.ค. 2561 เวลา 09:48 น. (ดาวน์โหลด 89 ครั้ง)
82
เอกสารบรรยาย Infographic
โพสต์เมื่อ 7 ส.ค. 2561 เวลา 09:48 น. (ดาวน์โหลด 129 ครั้ง)
83
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 _รายชื่อ รุ่นที่ 1 _วันที่ 6-7 ส.ค. 61
โพสต์เมื่อ 23 ก.ค. 2561 เวลา 15:35 น. (ดาวน์โหลด 101 ครั้ง)
84
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_รายชื่อ รุ่นที่ 3 _วันที่ 16 - 17 ส.ค. 61
โพสต์เมื่อ 23 ก.ค. 2561 เวลา 15:35 น. (ดาวน์โหลด 100 ครั้ง)
85
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_รายชื่อ รุ่นที่ 2 _วันที่ 8 - 9 ส.ค. 61
โพสต์เมื่อ 23 ก.ค. 2561 เวลา 15:35 น. (ดาวน์โหลด 96 ครั้ง)
86
สิงที่ส่งมาด้วย 1_กำหนดการฝึกอบรมฯ
โพสต์เมื่อ 23 ก.ค. 2561 เวลา 15:35 น. (ดาวน์โหลด 98 ครั้ง)
87
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic และ Power Point แบบมืออาชีพ"
โพสต์เมื่อ 23 ก.ค. 2561 เวลา 15:35 น. (ดาวน์โหลด 91 ครั้ง)
88
การรายงานผลตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (กรกฎาคม 2560) ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว12700 ลว. 12 ก.ค.61
โพสต์เมื่อ 12 ก.ค. 2561 เวลา 15:28 น. (ดาวน์โหลด 60 ครั้ง)
89
คุ๋มือการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office)
โพสต์เมื่อ 10 ก.ค. 2561 เวลา 10:52 น. (ดาวน์โหลด 92 ครั้ง)
90
แบบรายงานผลตามข้อเสนอแนะการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ค.61) ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว11401 ลว.26 มิ.ย.61
โพสต์เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 15:13 น. (ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
91
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตก0017.2/ว10728 ลว 14 มิ.ย.61 ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2561
โพสต์เมื่อ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 10:14 น. (ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
92
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ตก0017.2/ว10394 ลว8 มิ.ย.61_สวัสดิการแห่งรัฐ&ไทยนิยมฯQ3-2561
โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2561 เวลา 14:13 น. (ดาวน์โหลด 86 ครั้ง)
93
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ตก 0017.2/ว9693 ลว.4 มิ.ย.61
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 10:22 น. (ดาวน์โหลด 90 ครั้ง)
94
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ลว. 4 มิ.ย. 61) แบบตอบรับการฝึกอบรม
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 10:17 น. (ดาวน์โหลด 110 ครั้ง)
95
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ลว.4 มิ.ย.61)รายชื่อรุ่นที่ 1
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 10:17 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
96
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ลว. 4 มิ.ย. 61) กำหนดการฝึกอบรม
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 10:17 น. (ดาวน์โหลด 75 ครั้ง)
97
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ลว.4 มิ.ย.61)รายชื่อรุ่นที่ 3
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 10:17 น. (ดาวน์โหลด 84 ครั้ง)
98
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ลว.4 มิ.ย.61)รายชื่อรุ่นที่ 2
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 10:17 น. (ดาวน์โหลด 79 ครั้ง)
99
สิ่งที่ส่งมาด้วย2_หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก0017.2/ว9275 ลว.24พ.ค. 61 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ฯ
โพสต์เมื่อ 24 พ.ค. 2561 เวลา 10:50 น. (ดาวน์โหลด 96 ครั้ง)
100
สิ่งที่ส่งมาด้วย1_หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก0017.2/ว9275 ลว.24พ.ค. 61 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ฯ
โพสต์เมื่อ 24 พ.ค. 2561 เวลา 10:49 น. (ดาวน์โหลด 81 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 7 คน
  วันนี้ 1,423 คน
  เมื่อวาน 10,906 คน
  7 วันที่ผ่านมา 40,515 คน
  เดือนที่แล้ว 223,751 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 11,457,876 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา