พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศและการสื่อสารค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
101
หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.2/ว9275 ลว.24พ.ค. 61 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ฯ
โพสต์เมื่อ 24 พ.ค. 2561 เวลา 10:49 น. (ดาวน์โหลด 91 ครั้ง)
102
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต17 ตามหนังสือ ตก0017.2/ว8581,8582 ลว.9 พ.ค.61 พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย(word)
โพสต์เมื่อ 9 พ.ค. 2561 เวลา 16:05 น. (ดาวน์โหลด 75 ครั้ง)
103
การตรวจติดตามงาน/โครงการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม ปี 2561 พร้อมแบบรายงานฯ
โพสต์เมื่อ 24 เม.ย. 2561 เวลา 14:56 น. (ดาวน์โหลด 101 ครั้ง)
104
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2561 พร้อมแบบรายงานฯ
โพสต์เมื่อ 11 เม.ย. 2561 เวลา 17:14 น. (ดาวน์โหลด 86 ครั้ง)
105
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจฯ ของ ผต.มท.(มีนาคม 2561) ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.2/ว4051 ลว.6 มี.ค.61
โพสต์เมื่อ 6 มี.ค. 2561 เวลา 16:41 น. (ดาวน์โหลด 108 ครั้ง)
106
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว4024 ลว. 2มีค61
โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2561 เวลา 18:23 น. (ดาวน์โหลด 102 ครั้ง)
107
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานฯ ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว2361 ลว. 6 ก.พ.61
โพสต์เมื่อ 12 ก.พ. 2561 เวลา 17:11 น. (ดาวน์โหลด 119 ครั้ง)
108
สิ่งที่ส่งมาด้วย_ตามหนังสือ จังหวัดตากด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว2468 ลว.7 ก.พ. 61
โพสต์เมื่อ 8 ก.พ. 2561 เวลา 10:57 น. (ดาวน์โหลด 132 ครั้ง)
109
รายงานผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 22 ม.ค. 2561 เวลา 17:52 น. (ดาวน์โหลด 138 ครั้ง)
110
กำหนดการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 ในพื้นที่จังหวัดตาก (มกราคม 2561) พร้อมแบบรายงานฯ
โพสต์เมื่อ 15 ม.ค. 2561 เวลา 19:29 น. (ดาวน์โหลด 122 ครั้ง)
111
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตก0017.2/ว33740 ลว.27 ธ.ค.60 แบบแจ้งข้อเสนอแนะของ ผต.นร.เขต 17 ประจำปี 2560 รอบที่ 2
โพสต์เมื่อ 3 ม.ค. 2561 เวลา 10:44 น. (ดาวน์โหลด 115 ครั้ง)
112
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ธันวาคม 2560)
โพสต์เมื่อ 25 ธ.ค. 2560 เวลา 14:08 น. (ดาวน์โหลด 108 ครั้ง)
113
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ (อัพเดท ณ วันที่ 7 ธ.ค.60)
โพสต์เมื่อ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 17:24 น. (ดาวน์โหลด 119 ครั้ง)
114
สิ่งที่ส่งมาด้วย/แบบฟอร์ม(word) ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว30897 ลว15 พ.ย.60 ผู้ตรวจราชการ มท. เขต17 ลงพื้นที่ จ.ตาก
โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2560 เวลา 15:25 น. (ดาวน์โหลด 154 ครั้ง)
115
การรายงานผลปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการ มท.(พ.ย.60) พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ตก 0017.2/ว30529 ลว.6 พ.ย.60
โพสต์เมื่อ 13 พ.ย. 2560 เวลา 16:11 น. (ดาวน์โหลด 122 ครั้ง)
116
แบบฟอร์มข้อมูลส่วนราชการ จ.ตาก (สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.2/ว30878 ลว. 10 พ.ย.60
โพสต์เมื่อ 13 พ.ย. 2560 เวลา 14:54 น. (ดาวน์โหลด 153 ครั้ง)
117
สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว30370 ลว.6 พ.ย.60 การจัดทำสรุปงานตามแนวพระราชดำริฯ
โพสต์เมื่อ 6 พ.ย. 2560 เวลา 14:53 น. (ดาวน์โหลด 121 ครั้ง)
118
คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก0017.2/ว29363 ลว.16 ต.ค.60
โพสต์เมื่อ 20 ต.ค. 2560 เวลา 10:28 น. (ดาวน์โหลด 309 ครั้ง)
119
ไฟล์สำหรับป้ายประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ (นามสกุล .jpg)
โพสต์เมื่อ 16 ต.ค. 2560 เวลา 16:32 น. (ดาวน์โหลด 119 ครั้ง)
120
สรุปผลการตรวจราชการ ผต.นร. เขต 17 รอบที่ 2/2560 ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว26740 ลว. 8 ก.ย.60
โพสต์เมื่อ 13 ก.ย. 2560 เวลา 09:13 น. (ดาวน์โหลด 118 ครั้ง)
121
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน 2560
โพสต์เมื่อ 6 ก.ย. 2560 เวลา 15:06 น. (ดาวน์โหลด 120 ครั้ง)
122
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ส.ค.60) พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
โพสต์เมื่อ 23 ส.ค. 2560 เวลา 11:07 น. (ดาวน์โหลด 124 ครั้ง)
123
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว23774 ลว.26 ก.ค.60 พร้อมแบบรายงานฯ (AMS ไตรมาส 4)
โพสต์เมื่อ 26 ก.ค. 2560 เวลา 16:31 น. (ดาวน์โหลด 131 ครั้ง)
124
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (กรกฎาคม 2560) พร้อมแบบรายงานฯ (รวม3แบบ)
โพสต์เมื่อ 25 ก.ค. 2560 เวลา 10:58 น. (ดาวน์โหลด 155 ครั้ง)
125
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.2/ว23402 ลว.20 ก.ค.60 การตรวจราชการ ผต.นร. เขต17 รอบ2/2560
โพสต์เมื่อ 20 ก.ค. 2560 เวลา 13:09 น. (ดาวน์โหลด 157 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 6 คน
  วันนี้ 1,092 คน
  เมื่อวาน 10,906 คน
  7 วันที่ผ่านมา 40,515 คน
  เดือนที่แล้ว 223,751 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 11,457,545 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา