พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร กฎหมาย ข้อระเบียบ แผน

กฎหมาย ข้อระเบียบ แผนค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘
โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2556 เวลา 11:23 น. (ดาวน์โหลด 137 ครั้ง)
2
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2556 เวลา 11:21 น. (ดาวน์โหลด 130 ครั้ง)
3
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2556 เวลา 11:21 น. (ดาวน์โหลด 130 ครั้ง)
4
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2556 เวลา 11:20 น. (ดาวน์โหลด 132 ครั้ง)
5
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑
โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2556 เวลา 11:19 น. (ดาวน์โหลด 267 ครั้ง)
6
แนวทางกาำรปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘
โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2556 เวลา 11:17 น. (ดาวน์โหลด 143 ครั้ง)
7
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2556 เวลา 13:55 น. (ดาวน์โหลด 135 ครั้ง)
8
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2556 เวลา 13:53 น. (ดาวน์โหลด 133 ครั้ง)
9
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2556 เวลา 13:52 น. (ดาวน์โหลด 131 ครั้ง)
10
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2556 เวลา 13:52 น. (ดาวน์โหลด 130 ครั้ง)
11
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2556 เวลา 13:50 น. (ดาวน์โหลด 144 ครั้ง)
12
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2556 เวลา 10:18 น. (ดาวน์โหลด 132 ครั้ง)
13
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2556 เวลา 09:20 น. (ดาวน์โหลด 138 ครั้ง)
14
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
โพสต์เมื่อ 15 พ.ค. 2556 เวลา 16:32 น. (ดาวน์โหลด 126 ครั้ง)
15
แนวทางการบริหารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๖ (ส่วนที่ ๒)
โพสต์เมื่อ 28 มี.ค. 2556 เวลา 13:56 น. (ดาวน์โหลด 135 ครั้ง)
16
แนวทางการบริหารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๖ (ส่วนที่๑)
โพสต์เมื่อ 28 มี.ค. 2556 เวลา 13:56 น. (ดาวน์โหลด 143 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 6 คน
  วันนี้ 2,017 คน
  เมื่อวาน 5,174 คน
  7 วันที่ผ่านมา 35,968 คน
  เดือนที่แล้ว 173,609 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 10,832,145 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา