พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตากค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
แนวทางการดำเนินงาน_11.2มีการนำผลสำรวจมาปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 14:30 น. (ดาวน์โหลด 47 ครั้ง)
2
แบบรายงานข้อมูลสถิติจากแบบสอบถามความพึงพอใจประจำเดือน ต.ค.61
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 14:30 น. (ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
3
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก งบประมาณ พ.ศ.2561 (จำแนกตามประเภทเรื่อง) ณ 30 ก.ย.61
โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 16:11 น. (ดาวน์โหลด 41 ครั้ง)
4
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก งบประมาณ พ.ศ.2561 (จำแนกตามประเภทเรื่อง) ณ 30 พ.ค. 61
โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 16:11 น. (ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)
5
O15_สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศดธ.จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ 2562 (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:17 น. (ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
6
O15_สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศดธ.จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ 2561 (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:17 น. (ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
7
O15_สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศดธ.จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ 2560 (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:16 น. (ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
8
O15_สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศดธ.จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ 2559 (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:13 น. (ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
9
O15_สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศดธ.จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ 2558 (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:13 น. (ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
10
O14_ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:11 น. (ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
11
O14_การให้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก สำหรับประชาชนทั่วไป
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:11 น. (ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
12
O13_คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:11 น. (ดาวน์โหลด 39 ครั้ง)
13
O12_เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 57 - 31 พ.ค.62
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:09 น. (ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
14
สรุปสถิตเรื่องร้องเรียนนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมณ ๒๕๖๑ (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 09:48 น. (ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
15
สรุปสถิตเรื่องร้องเรียนนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมณ ๒๕๖๒ (จำแนกตามช่องทางของการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 09:48 น. (ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
16
สรุปสถิตเรื่องร้องเรียนนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมณ ๒๕๖๒ (จำแนกตามพื้นที่ที่เกิดเรื่อง : อำเภอ)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 09:48 น. (ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)
17
คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการทำสัญญากู้ยืมเงิน และตัวอย่างแบบสัญญากู้ยืมเงิน
โพสต์เมื่อ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 13:15 น. (ดาวน์โหลด 102 ครั้ง)
18
สรุปสถิตเรื่องร้องเรียนนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมณ ๒๕๖๑ (จำแนกตามพื้นที่ที่เกิดเรื่อง)
โพสต์เมื่อ 23 พ.ค. 2561 เวลา 09:27 น. (ดาวน์โหลด 131 ครั้ง)
19
สรุปสถิตเรื่องร้องเรียนนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมณ ๒๕๖๑ (จำแนกตามช่องทางของการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 23 พ.ค. 2561 เวลา 09:27 น. (ดาวน์โหลด 100 ครั้ง)
20
สรุปสถิตเรื่องร้องเรียนนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมณ ๒๕๖๑ (จำแนกตามพื้นที่ที่เกิดเรื่อง: อำเภอ)
โพสต์เมื่อ 23 พ.ค. 2561 เวลา 09:27 น. (ดาวน์โหลด 94 ครั้ง)
21
คู่มือการดำเนินการแก้ปัญหาร้องทุกข์/ร้องเรียน
โพสต์เมื่อ 2 เม.ย. 2561 เวลา 13:32 น. (ดาวน์โหลด 188 ครั้ง)
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดตาก ด้วยวิธี e-bidding
โพสต์เมื่อ 22 มี.ค. 2561 เวลา 15:07 น. (ดาวน์โหลด 119 ครั้ง)
23
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 6 พ.ค. 2558 เวลา 16:59 น. (ดาวน์โหลด 186 ครั้ง)
24
ให้ข้าราชการมาปฏิบัติงาน ลว. ๑๔ ต.ค. ๕๗
โพสต์เมื่อ 15 ต.ค. 2557 เวลา 11:48 น. (ดาวน์โหลด 144 ครั้ง)
25
จัดตั้งกลุ่มภารกิจในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ลว. ๑๔ ต.ค.๕๗
โพสต์เมื่อ 15 ต.ค. 2557 เวลา 11:47 น. (ดาวน์โหลด 156 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 3,743 คน
  เมื่อวาน 4,993 คน
  7 วันที่ผ่านมา 35,962 คน
  เดือนที่แล้ว 173,609 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 10,828,697 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา