พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โดยวิธีจับฉลาก เพื่อจัดลำดับรายชื่อให้ขึ้นบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดตาก ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โพสต์เมื่อ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:38 น.
จำนวนผู้อ่าน 1,641 คน
   ตามที่ จังหวัดตากได้รับสมัครบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดตาก  โดยยื่นคำร้องฯ  ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2563  เพื่อจัดทำบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดตาก  จำนวน 100 ราย  อายุบัญชีสำรอง 2 ปี  นั้น

 จังหวัดตากได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โดยวิธีจับฉลาก รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้าย ซึ่งจังหวัดตาก โดยคณะทำงานสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจับฉลากเพื่อคัดเลือกและจัดลำดับรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดตาก จำนวน 100 ราย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตาก  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 

กรณีผู้ยื่นคำร้องฯ รายใดมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกฯ ดังกล่าว  ขอให้ติดต่อหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดตาก โทรศัพท์ 0 – 5551 - 3164 ในวันและเวลาราชการ เพื่อแสดงความเห็นแย้งภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  ซึ่งจังหวัดตากจะพิจารณาเป็นรายกรณี เพื่อความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ต่อไป  ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ยื่นคำร้องฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขในประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การจัดทำบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดตาก  ลงวันที่ 9 มกราคม 2563  จังหวัดตากขอสงวนสิทธิ์ในการถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกฯ และการวินิจฉัยของจังหวัดตากถือเป็นที่สิ้นสุด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

//ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์เอกสารประกอบ
แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network


ดาวน์โหลดเอกสาร

25630204_124242_000120
attach


ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 3,725 คน
  เมื่อวาน 4,848 คน
  7 วันที่ผ่านมา 37,532 คน
  เดือนที่แล้ว 166,674 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 10,581,413 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา