พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประชุม การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 /2563

โพสต์เมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:58 น.
จำนวนผู้อ่าน 101 คน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประชุม การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 /2563 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

สืบเนื่องจากที่คณะรัฐบาลได้กำหนดแนวทาง ในการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้า ชายแดนผ่านการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่มีศักยภาพจึงได้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่องกำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นหนึ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก เพื่อให้การจัดตั้ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากสามารถขับเคลื่อนและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ. ศ. 2555 ถึง 2559) และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่อยู่ระหว่างการจัดทำซึ่งเน้นการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณมลพิษ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายขยะ อิเล็กทรอนิกส์ ลดความเสี่ยง อันตรายจากการเกิด อุบัติภัยจากการรั่วไหลของสารเคมี พัฒนาระบบเตือนภัย การแจ้งเหตุฉุกเฉินและระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและพฤติกรรมการบริโภค เพื่อเตรียมพร้อมไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก จังหวัดตากจึงได้ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อศึกษาและจัดทำระบบข้อมูลเชิงลึกด้าน เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น กฎระเบียบเทคโนโลยี AEC ฯลฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนและบูรณาการทิศทาง การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

//ภาพ ข่าว สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 1,565 คน
  เมื่อวาน 10,906 คน
  7 วันที่ผ่านมา 40,515 คน
  เดือนที่แล้ว 223,751 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 11,458,018 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา