พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง บ้านดงปู หมู่ที่4 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โพสต์เมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:51 น.
จำนวนผู้อ่าน 103 คน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง บ้านดงปู หมู่ที่4 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายอำเภอเมืองตาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองบัวใต้ และตำบลแม่ท้อ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณริมห้วยแม่ท้อ บ้านห้วยนึ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

สถานการณ์ภัยแล้ง เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)มีความห่วงใยราษฎรที่ประสบปัญหา ภัยแล้งทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ภัยแล้งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นประเทศไทยต้องเผชิญฝนแล้งยาวนานจนถึงเดือนมิถุนายน โดยคาดว่าปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าปกติ 3-5 เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่แล้งซ้ำซาก ซึ่งรวมถึงจังหวัดตากด้วย ปัญหาภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติ ที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและด้านการเพาะปลูก ผลิตผลทางการเกษตรที่ต้องพึ่งแหล่งน้ำจากธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นภารกิจหลักของส่วนราชการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว และทั่วถึงโดยต้องกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาบูรณาการการทำงานในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานต่างๆ มุ่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งร่วมกัน มีการทำงานอย่างเป็นระบบ และคำนึงถึงการให้ความช่วยเหลือกรณีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ของประชาชนเป็นสำคัญอันดับแรก

ในส่วนของอำเภอเมืองตากประกอบด้วย 10 ตำบล 104 หมู่บ้าน ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีพื้นที่ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากราษฎรขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการทำการเกษตรซึ่งปีนี้ จากสภาพอากาศและแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ที่มีอยู่คาดว่าอาจเกิดปัญหาภัยแล้ง หนักกว่าปีที่ผ่านมามีพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจำนวน 75 หมู่บ้านส่งผลกระทบด้านเกษตร เช่น มันสำปะหลังเน่า ลำไยยืนต้นตาย โดยเฉพาะบ้านดงปู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ที่ใช้อุปโภคบริโภคอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งอุทยานแห่งชาติลานสางได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้ราษฎร ซึ่งอำเภอได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก โดยการประสานงาน ผ่านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก นำน้ำแจกจ่ายแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 2 เที่ยวต่อวัน ยกเว้นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดริมแม่น้ำปิงและเทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล มีรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำแก่ราษฎรจำนวนแห่งละ 2 คัน ซึ่งการดำเนินการแจกจ่ายน้ำดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับราษฎร

//ภาพ ข่าว สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 8 คน
  วันนี้ 1,413 คน
  เมื่อวาน 10,906 คน
  7 วันที่ผ่านมา 40,515 คน
  เดือนที่แล้ว 223,751 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 11,457,867 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา